X Kongres
Mobilności
Aktywnej

24-25 września 2019, Gdańsk

Tegoroczna edycja Kongresu będzie koncentrować się przede wszystkim wokół następujących obszarów tematycznych: mobilność zrównoważona w miastach, psychologia i socjologia transportu, transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast, mobilność aktywna wspomagana elektrycznie (głównie rowery elektryczne).

 

Główną areną X Kongresu Mobilności Aktywnej będzie Stadion Energa Gdańsk (24 września) oraz Europejskie Centrum Solidarności (25 września). Nie zabraknie studyjnego przejazdu rowerowego po Gdańsku. Liczne prezentacje, przemowy, sesje warsztatowe oraz możliwość spotkania ekspertów, analityków
i praktyków w dziedzinie zrównoważonej mobilności sprawiają, że Kongres od lat jest miejscem spotkań praktyków
i teoretyków nie tylko w tematyce mobilności i zagospodarowania przestrzeni miejskich.

 

Wierzymy, że wymiana wiedzy i informacji w czasie Kongresu ma istotnie pozytywny wpływ na procesy kształtujące nasze miasta, inicjując i umacniając procesy dążące do wzrostu jakości życia mieszkańców. 

Kongres Mobilności Aktywnej to jedno z najważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności - ze szczególnym naciskiem na ruch rowerowy i pieszy – oraz dobrym praktykom budowania przestrzeni miejskiej pod kątem wysokiej jakości życia. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych.

O X KONGRESIE MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

ZRÓWNOWAŻONA
MOBILNOŚĆ
W MIASTACH

PSYCHOLOGIA

I SOCJOLOGIA

TRANSPORTU

TRANSPORT

AUTONOMICZNY

I JEGO WPŁYW

NA MIESZKAŃCÓW

MOBILNOŚĆ

AKTYWNA

WSPOMAGANA

ELEKTRYCZNIE

PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

2 DZIEŃ (25.09)

1 DZIEŃ (24.09)

PROGRAM X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Program kongresu dostępny będzie wkrótce. Kongres rozpocznie się 24.09.2019 o godz. 12:00 w pomieszczeniach konferencyjnych Stadionu Energa Gdańsk. W dalszej części
dnia odbędzie się studyjny przejazd rowerowy po Gdańsku.

 

Następnego dnia, 25.09, będziemy kontynuowali prezentacje
i dyskusje w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Zakończenie przewidywane jest na godz. 16:00. Szczegółowa agenda będzie dostępna w późniejszym terminie,
a od 1.08 uruchomiony zostanie system rejestracji.

POBIERZ PROGRAM

DO ROZPOCZĘCIA X KONGRESU
MOBILNOŚCI AKTYWNEJ POZOSTAŁO

Prelegentów i panelistów X Kongresu Mobilności Aktywnej zaprezentujemy wkrótce.

WYŚLIJ 
WYŚLIJ 
WIADOMOŚĆ WYSŁANA, DZIĘKUJEMY
BŁĄD, PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA

KONTAKT

DNI

GODZIN

MINUT

SEKUND

X Kongres

Program

Prelegenci

Kontakt

Archiwum

PL

EN

/

Zarejestruj się:

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2019 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

rowerowypracodawca.eu

WSPÓŁFINANSOWANIE